Maig 15, 2019 10:00 am 11:00 am
Radio Sant Vicenç - 90.2 FM , Sant Vicenç dels Horts